İngilizce Türkçe
Hizmetlerimiz

EPDK Başvuru Dosyası

Exper Enerji olarak Rüzgar Enerjisi santrali önlisans başvuruları için için gerekli teknik belgelerin hazırlanıp, idari diğer belgelerle dosyanın oluşturulması hizmetini vermekteyiz. 

1.     Belgelerin düzenlenmesi Tüm evrakların dijital ortama aktarılması

2.     Buna ilaveten, adına Ön Lisans başvurusu yapılacak olan firma tarafından temin edilmesi gereken diğer bilgi ve belgelerin tamam olup olmadığı ve şeklen mevzuata uygunluğu,  EPDK’nın istediği format ve yapıda olup olmadığı incelenecektir.

3.     EPDK'ya sunulan tüm belgelerin bir kopyasının bulunduğu dosyayı yatırımcıya sunulması

 

1

 Önlisans Başvuru Dilekçesi (Ek-1)

 

4

 Üretim Tesisine İlişkin:

 

A

Bilgi Formu [2 nüsha – Ek-2 (a, b, c, d,e)]

 

B

Üretim Tesisinin Yerini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Harita (2 nüsha)

 

C

Üretim Tesisinin Yerleşim Yeri Projesi   1/5.000 ölçekli kadastral pafta (2 nüsha)

 

Ç

Tek Hat Şeması (5 nüsha).

 

D

ÇED Yönetmeliği Ek 5’de belirtilen duyarlı yöreler kapsamında olup olmadığına ilişkin beyan.

 

E

İlgili kurumdan alınmış olan ve yerleşim yerinin mevcut imar durumunu gösteren belge ile imar tadilatının gerekmesi halinde tadilatın yapılmasının önünde herhangi bir mevzuat engeli olup olmadığı hakkında şirket beyanı

 

5

 Üretim tesisinde yerli doğal kaynak kullanılması halinde (kaynağın türüne göre);

 

D

Tesisin kurulacağı saha üzerinde Yönetmelik kapsamında son üç yıl içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli standardına uygun rüzgâr veya güneş ölçümü,
 ( Bu kapsamda ;
- Rüzgâr enerjisine dayalı önlisans başvurusu esnasında Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve Ek-4’ünde yer alan Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporunun, Kuruma Sunulması Zorunludur.
 Söz konusu raporların noter onaylı birer sureti veya asılları ile birlikte fotokopisi/fotokopileri sunulur.)